Vem har rätt till en taltidning?

En prenumeration på en taltidning beviljas endast åt personer som har en läsnedsättning.

Det finns olika faktorer som orsakar en läsnedsättning, de vanligaste är följande:

 • Synskada
 • Försvagad syn (t.ex. bland äldre)
 • Dyslexi
 • Inlärningssvårigheter
 • Utvecklingsstörning
 • Cp-skada
 • Reumatism
 • Ms-sjukdom
 • Muskelsjukdom
 • Försvagad muskulatur
 • Afasi
 • Koncentrationssvårigheter
 • Gestaltningssvårigheter
 • Minnesstörningar