Tidningar

FSTF erbjuder i dag följande finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter som taltidningar i samarbete med Förbundet Finlands svenska synskadade rf och Ålands synskadade rf.

Taltidningar

 TidningarUtgivning    Årsavgift    
 Österbottens Tidningti-sö0 €
 Vasabladetti-sö0 €
 Syd-Österbottenti, to, lö0 €
 Åbo Underrättelserti-lö0 €
 Kyrkpressento0 €
 Västra Nylandti, fr0 €
 Hufvudstadsbladetmå-sö0 €
 Östnylandti, fr0 €
 Ålandstidningenmå-lö0 €
 Nya Ålandmå-fr0 €
 Funk4 ggr per år0 €
 Bulletinen2 ggr per år0 €

Innehållet i taltidningarna

Taltidningsföreningen omvandlar dagstidningen till en med talsyntes uppläst taltidning. Vi inkluderar allt redaktionellt producerat innehåll samt familjeannonser, kungörelser och viktiga meddelanden om exempelvis felaktiga produkter eller strömavbrott.

Av praktiska skäl inkluderar vi inte exempelvis kommersiella annonser, börskurser, grafiker eller serier i taltidningarna.

Du kan provlyssna den finlandssvenska talsyntesen Samuel på denna länk.

Finansiering och avgifter

Produktionen av taltidningarna finansieras med bidrag som föreningen aktivt söker från olika håll, bland annat från stiftelser och kommuner.

Taltidningarna är kostnadsfria för prenumeranterna under en testperiod år 2021 och 2022. Testperioden är finansierad med projektmedel från Stiftelsen Svenska Blindgården och Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman. I slutet av testperioden utvärderas effekten och nyttan av de slopade prenumerationsavgifterna och om det inte finns hinder införs de inte igen utan taltidningarna förblir kostnadsfria även framöver.

Utgivning villkor

Taltidningarna ges ut i samarbete med tidningshus och förlag samt med stöd av upphovsrättslagens paragraf 17. Endast de som har en läsnedsättning har rätt att prenumerera på en taltidning.

<< Se menyn till vänster för information om beställning och vad en läsnedsättning är.