Tidningar

FSTF erbjuder i dag följande finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter som taltidningar i samarbete med Förbundet Finlands svenska synskadade rf och Ålands synskadade rf.

Taltidningar

 TidningarUtgivning    
 Österbottens Tidningti-sö
 Vasabladetti-sö
 Syd-Österbottenti, to, lö
 Åbo Underrättelserti-lö
 Nya Östisto
 Västra Nylandti, fr
 Hufvudstadsbladetmå-sö
 Östnylandti, fr
 Ålandstidningenmå-lö
 Nya Ålandmå-fr

Förutom dagstidningarna ovan producerar föreningen också tidskrifter som ges ut av organisationer och förlag på svenska i Finland.

   
 Bulletinen2 ggr per år
 Funk4 ggr per år
 KyrkpressenCirka 25 ggr per år
 Synvinkel8 ggr per år
 MedlemsbandetFör FSS medlemmar
 Vi hörs4 ggr per år
 Helsinki-tidningen4 ggr per år
 God Tid10 ggr per år
 Hembygden3 ggr per år
 Horisont4 ggr per år
 Kuriren17 ggr per år
 KustNytt10 ggr per år
 Landsbygdens FolkCirka 45 ggr per år
 Ny Tid12 ggr per år
 SFV Magasinet4 ggr per år
 Sändebudet12 ggr per år
 Ålands sjöfart4 ggr per år
 Österbottniska Posten4 ggr per år

Innehållet i taltidningarna

Taltidningsföreningen omvandlar dagstidningar och tidskrifter till taltidningar. Taltidningen läses upp med en talsyntes. Vi inkluderar allt redaktionellt producerat innehåll samt familjeannonser, kungörelser och viktiga meddelanden om exempelvis felaktiga produkter eller strömavbrott.

Av praktiska skäl inkluderar vi inte exempelvis kommersiella annonser, börskurser, grafiker eller serier i taltidningarna.

Vi använder den finlandssvenska talsyntesen Samuel för att producera tal på server. Du kan provlyssna Samuel på denna länk. En del apparater läser upp taltidningen med inbyggd talsyntes, som kan vara en annan än Samuel.

Finansiering och avgifter

Produktionen av taltidningarna finansieras med bidrag som föreningen aktivt söker från olika håll, bland annat från stiftelser och kommuner. En lista på de många finansiärerna hittas på denna länk.

Taltidningarna är kostnadsfria för prenumeranterna sedan år 2021 tack vare projektmedel från Stiftelsen Svenska Blindgården och Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman.

Utgivning villkor

Taltidningarna ges ut i samarbete med tidningshus och förlag samt med stöd av upphovsrättslagens paragraf 17. Endast de som har en läsnedsättning har rätt att prenumerera på en taltidning.

<< Se menyn till vänster för information om beställning och vad en läsnedsättning är.