Daisy Online

FSTF distribuerar även till mottagare som stöder den internationella Daisy Online-standarden, exempelvis Plextalk, Solutions Radio eller Humanware.

Synskadades Centralförbund lånar ut specialanpassade spelare till personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom som uppfyller organisationens kriterier. Mera information på adressen

http://www.nkl.fi/svenska/scf/daisy

En spelare med stöd för Daisy Online kan också köpas från återförsäljare som Polarprint (se svenskspråkig katalog till höger på sidan) eller Aviris (enbart på finska).