Pratsam Reader App

Pratsam Reader App är en för synskadade och andra personer med en läsnedsättning anpassad DAISY-spelare som fungerar på smarttelefoner och surfplattor. Med appen kan prenumeranten lyssna till taltidningar men också talböcker från Celia-biblioteket.

I appen finns bland annat följande funktioner:

- Justering av hastighet på tal
- Val av navigeringsmetod
- Navigering per artikel, sidnummer eller sektion
- Presentation av innehållsförteckning
- Ändring av färger, exempelvis starkare kontrast
- Ändring av textstorlek, radavstånd och typsnitt
- Ändring av sortering
- Nerladdning av taltidning
- Hantering av bokmärken

Appen fungerar även med skärmläsare.

Kostnadsfri nerladdning

Appen finns tillgänglig för apparater med Apple iOS eller Google Android som operativsystem. Apparna kan laddas ner kostnadsfritt från Apple App Store eller Google Play.

Kan användas med skärmläsare

För att kunna lyssna på en taltidning behövs ett användarkonto som erhålls från föreningen, se kontaktinformation under menyn Kontakt.

Reader App
Pratsam Reader App på en Apple iPad.