Knappen

"Knappen" är den enklaste möjliga spelaren för taltidningar. Som namnet antyder handlar det om att med ett enda knapptryck få en apparat att spela upp taltidningen.

Ett knapptryck räcker

Apparaten i detta fall är en specialprogrammerad mobiltelefon, där hela skärmen används som en enda stor knapp. Med ett lätt tryck på skärmen börjar uppspelningen av den nyaste taltidningen och med ett tryck till pausar uppspelningen.

Skärmen är hela tiden aktiv och det går inte att byta till en annan applikation i misstag.

Möjlighet att byta artikel och tidning

Ifall man vill hoppa till nästa artikel kan man hålla fingret på skärmen en stund (cirka 3 sekunder), tills apparaten säger "Nästa artikel".

Håller man fingret ännu längre på skärmen (cirka 6 sekunder) säger apparaten "Föregående artikel" och hoppar en artikel bakåt när man lyfter fingret.

Håller man fingret ner ännu en stund (cirka 10 sekunder) så säger spelaren "Föregående tidning" och hoppar då till föregående tidning. Dessa är spelarens navigeringsfunktioner.

Automatisk uppdatering

De taltidningar man valt att prenumerera på laddas automatiskt ner under tidig morgon och spelaren börjar alltid med den nyaste tidningen. I och med att skärmens bakgrund är mörk kan apparaten vara på hela tiden (med en laddare ansluten) och lyser därför inte upp rummet på natten.

Spelaren kan stängas av med strömknappen och när den startas igen börjar den automatiskt ladda ner nyaste taltidningen.

Enkel och pålitlig

Mobiltelefonen är inställd så att endast taltidningsuppspelningen är tillgänglig för prenumeranten. Detta för att undvika att något stör användarupplevelsen eftersom spelaren ska vara enkel och pålitlig.

Högtalare kan anslutas

Volymen kan ställas med telefonens knappar och en extern högtalare med vridknapp för volymen kan även anslutas. Då får man bättre ljudkvalitet och kan vid behov spela upp taltidningen med högre volym.

Apparaten lånas ut

Mobiltelefonen som används för ändamålet lånas ut av föreningen till personer som har en läsnedsättning och vill prenumerera på en taltidning. Internetförbindelsen ordnas kostnadsfritt av Synskadades Förbund ifall prenumeranten har en intygad synskada på över 50%.

I övriga fall måste anslutningen ordnas av prenumeranten, men eftersom apparaten även stöder wifi så behövs nödvändigtvis inte en mobilnätsanslutning.

Föreningen står för installation, skolning och support och därmed blir den enda kostnaden prenumerationspriset.

knappen
Skärmen på Knappen visar en text som hjälper att förstå funktionen, främst med tanke på anhöriga och besökare. Texten har en svag belysning för att inte lysa upp rummet på natten.