Styrelsen

FSTF styrelse år 2021-2023:

Lars Hedman, Jakobstad (ordförande)
Tom Sjöberg, Helsingfors (vice ordförande)
Seppo Sjö, Nykarleby (kassör)
Sune Huldin, Helsingfors
Tor Hanner, Ekenäs