Om FSTF

Finlands svenska taltidningsförenings målsättning är att uppnå jämlikhet för personer med läsnedsättning då det gäller rätten till information.

Föreningen

FSTF är en 2013 grundad ideell förening med uppdraget att ge ut alla finlandssvenska dagstidningar som taltidningar till synskadade och andra personer med läsnedsättning. Föreningen grundades av fem synskade- och taltidningsföreningar i Svenskfinland och samarbetar även med Ålands synskadade rf samt övriga intresseorganisationer.

Medlemmar

Svenska synskadade i Östnyland rf
Svenska Synskadade i Västnyland rf
Vasa svenska synskadade rf
Norra Österbottens svenska synskadade rf