Bidrag

Utgivning av innehållsrika taltidningar till synskadade och andra personer med läsnedsättning är i dag en verksamhet som är möjlig att upprätthålla endast med stöd av offentliga och privata bidragsgivare.

Stöd från synskadades organisationer står för en del av kostnaderna. Största delen av kostnaderna måste dock täckas med annan finansiering och FSTF söker därför aktivt bidrag för att kunna producera och utge taltidningar av hög kvalitet.

En del av medlen går till drift av system, men den största kostnaden är redigering och omvandling av dagstidningarnas innehåll till en med talsyntes uppläst tidning. Övriga kostnader utgörs av utveckling och effektivering av produktionen, en kostnad som sänker de löpande kostnaderna på sikt.

Bidragsgivare stiftelser och föreningar

De som understött FSTF:s verksamhet sedan år 2013 är (i kronologisk ordning):

Helene och Walter Grönqvists stiftelse
Stiftelsen Svenska Blindgården
Norra Österbottens svenska synskadade rf
Helsingforsregionens taltidningsförening rf
Åbolands taltidningsförening rf
Svenska synskadade i Östnyland rf
Svenska synskadade i Västnyland rf
Vasa svenska synskadade rf
Ålands synskadade rf
Förbundet Finlands svenska synskadade rf
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Lions Jakobstad (Luciainsamlingen)
Kulturfonden för Gamlakarlebynejden
Stiftelsen Eschnerska frilasarettet
William Thurings stiftelse
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Aktiastiftelsen för Jakobstadsnejden
Aktiastiftelsen i Karlebynejden
Harry Schaumans stiftelse
Aktia Sparbanksstiftelse i Malax
Sparbanksstiftelsen i Petalax
Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom
Aktiastiftelsen i Vasa
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vörå
Stiftelsen Tre Smeder
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Helsingestiftelsen (Aktiastiftelsen i Vanda)
Aktiastiftelsen i Borgå
Sparbanksstiftelsen i Sibbo
Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt
Sparbanksstiftelsen i Sjundeå
Sparbanksstiftelsen i Bromarf
Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo
Sparbanksstiftelsen i Korpo
Strengbergs stiftelse
Otto A Malms donationsfond
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
Svenska Kulturfonden
Hans Brummers stiftelse
Sophie von Julins stiftelse
Svenska folkskolans vänner
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Konstsamfundet
Elfvings stiftelse
Sparbanksstiftelsen i Kristinestad
Kerstin och Ernst Ehrs stiftelse

Bidragsgivare kommuner

Staden Jakobstad
Pedersöre kommun
Larsmo kommun
Karleby stad
Nykarleby stad
Vörå kommun
Korsholms kommun
Korsnäs kommun
Malax kommun
Lovisa stad
Närpes stad
Åbo stad
Borgå stad
Sibbo kommun
Vanda stad
Kyrkslätt kommun
Pargas stad
Raseborgs stad
Kimitoöns kommun
Grankulla stad