Hur beställa?

Synskada

Gällande synskadade beställs taltidningarna via Förbundet Finlands svenska synskadade rf (FSS). Kontaktuppgifter hittas på FSS webbsidor under adressen http://fss.fi/sv/om-oss/taltidningar.

Annan läsnedsättning

Ifall det gäller en annan typ av läsnedsättning än synskada beställs taltidningarna via e-post på adressen info@fstf.fi.

Uppge vilken läsnedsättning det gäller, vilken eller vilka taltidningar samt kontaktuppgifter. Vi skickar alla behövliga uppgifter för att komma igång via e-post. Beställningen kan även göras av en närstående eller vårdinstans.

Provlyssna

FSTF erbjuder nya prenumeranter möjligheten att provlyssna en taltidning kostnadsfritt i 30 dagar. Om prenumeranten vill fortsätta lyssna på taltidningen efter provlyssningstiden faktureras prenumerationsavgiften. Ifall en taltidning beställs mitt i kalenderåret faktureras de återstående månaderna pro rata.

För uppspelning av taltidningen finns olika alternativ och mera information hittas under menyn Distribution.